Shiva Chalisa In English


shiv_chalisa

Shiv Chalisa read in hindi

Shiv Chalisa could be a song or spiritual hymns dedicated to Lord Shiva. it's custom-made from the Shiva Purana and consists of forty verses or “Chaupais” dedicated to Lord Shiva. It is believed that regular vocalizing of Shiva Chalisa with utmost devotion has the facility to get rid of all the obstacles and issues from one’s life. In fact, vocalizing of Shiva Chalisa in english is one in every of the most effective ways in {which} by which you'll get the blessings of Lord Shiva simply. Prayers or spiritual hymns hold a special place in Hindu faith.In fact, reciting "Chalisa" is an antique Hindu methodology for obtaining the blessings of Gods and Goddesses. Chalisa could be a forty-verse prayer dedicated to a specific Hindu God or divinity.

The verses of a Chalisa glorify the acts and deeds of the deities. It contains verses praying to the Lord for ending sorrow in our lives and brings peace, health, and prosperity.It is believed that regular vocalizing of Chalisa brings happiness, peace, and prosperity within the lives of the devotees. click here for lord shiva wallpapers॥ DOHAA॥
Jai Ganesh Geerijaa suvan, Mangal mool sujaan.
Kahit Ayodhya daas tum, dev abhay vardaan

॥ Chaupayi ॥
Jai Girijaapati din dayala, sadaa karat santan pritpalaa.
Bhol chahdrama sohat nike, kanan kundal nag phani ke.

Ang gaur, shir gangabanaye, mundamal tan chhar lagae.
Vastra khal bagambar sohe, chhavi ko dekh nag muni mohe. ॥1॥

Mainaa maatu ki havai dulari, bam ang sohat chhavi nyari.
Kar men trishul sohat chhavi bhari karai.
sadaa shatrun shahkari Nandi Ganesh sohain tahan kaise
, sagar madhya kamal hai jaise.
Kartik shyam aur ganarau, ya chhavi ko kahi jaat na kau. ॥2॥

Devani jab hi ai pukara, tabahin dukh Prabhu ap nivara.
Kiya upadrav Tarak bhari, devani sab mili turnahin juhari.
Turant shadanan ap pathayo, lay nimesh mahin mari girayo.
Ap jaladhar asur sanhara, suyash tumhara vidit sansara. ॥3॥

Tripurasur sang yudh machai, sabahin kripa kari linh bachayi.
Kiya tapahin Bhagirath bhari, purve pratigya tasu purari.
Davan manan tum sam kou nahin, sevak ustuti karat sadayi.
Ved naam mahima tab gayi, akath anadi bhed nahin pai. ॥4॥

Pragateu dadi-manthan te jawaala, jare surasur bahe bihalaa.
Dindayal tahan kari sahai, Nilkanth tab nam kahai.
Pujan Ramchandra jab kinha, jit ke Lanka Vibhishan dinhaa.
Sahas kamal men ho rahe dhari, kinha pariksha tabahi purari. ॥5॥

Ek kamal prabhu rakhyau gohi, kamal nayan pujan chahan soi.
Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar, bhaye prasan diye ichhatvar.
Jai Jai Jai Anant avinasi, karat kripa sab ke ghat vasi.
Dushat sakal nit mohi satavaen, bhramat rahe mohi chain na avayen. ॥6॥

Trahi trahi main nath pukarun, yahi avasari mohi, ani ubaro.
Lai trishul shatruni ko maro, sankat se mohe ani ubaro.
Mata pita bhrata sab hoi, sankat men puchhat nahin koi.
Svarmi ek hai as tumhari, ai haranu ab sankat bhari. ॥7॥

Dhan nirdhan ko det sadayi, jo koi jancha so phal pahin.
Estuti kehi vidhi karaun tumhari, shamahu nath ab chuk hamari.
Shahkar ho sankat ke nashan, vighna vinashan mangal karan.
Yogi yati muni dhyan lagavain, sharad Narad shish nivavain. ॥8॥

Namo, namo jai namo Shivaye, sur Brahmadik par na paye.
Jo yah path kare man lai, tapar hot hain Shambhu sahai.
Rinya jo koi ho adhikari, path kare so pavan-hari.
Putra ho na ichchha kari koi, nishchai Shiv prasad te hoi ॥9॥

Pandit triyodashi ko lavain, dhyan purvak horn karavain.
Tryodashi vrita kare hamesh, tan nahin take rahe kalesh.
Dhup dip naived chadhavai, Shankar sanmukh path sunavai.
Janam Janam ke pap nashavai, ahtvas Shivpur men pavai. ॥10॥

Kahe Ayodhya as tumhari, jan sakal dukh harahu hamaari.

॥DOHAA॥
Nitya Nema kari Prataahi।
Patha karau Chalisa॥

Tum Meri Man Kamana।
Purna Karahu Jagadish॥

Read Here Shiv aarti in hindi